Kontraindikacije za korišćenje hiperbarične terapije kiseonikom

Kontraindikacije za korišćenje hiperbarične terapije kiseonikom

APSOLUTNE KONTRAINDIKACIJE

 1. Netretirani pneumotoraks

RELATIVNE KONTRAINDIKACIJE

 1. Infekcije gornjih disajnih puteva
 2. Emfizem pluća
 3. Asimptomatične plućne lezije vidljive radiološkim metodama
 4. Stanja nakon operativnih zahvata na toraksu
 5. Upalna stanja i anomalije ORL regija
 6. Epilepsija
 7. Teži oblici hipertenzivne bolesti
 8. Febrilna stanja
 9. Trudnoća
 10. Klaustrofobija